200.000 

Baga Exciter 150 dày 10 ly dùng cho cả Exciter 135

Baga Exciter 150 dày 10 ly dùng cho cả Exciter 135 được rất nhiều anh em biker yêu thích và lựa chọn, sản phẩm Baga 10 ly Exciter 150 được làm bằng vật liệu cao cấp, sở hữu màu đen nhám trùng với miếng ốp bụng màu đen của xe trông xe rất thẩm mỹ và gọn gàng.

 
Baga exciter 150 10 ly - 1
Baga Exciter 150 10ly tĩnh điện

Baga exciter 150 10 ly - 2

Baga exciter 150 10 ly - 3
Baga Exciter 150 10ly tĩnh điện

 

Mô tả

Baga Exciter 150 dày 10 ly dùng cho cả Exciter 135 được rất nhiều anh em biker yêu thích và lựa chọn, sản phẩm Baga 10 ly Exciter 150 được làm bằng vật liệu cao cấp, sở hữu màu đen nhám trùng với miếng ốp bụng màu đen của xe trông xe rất thẩm mỹ và gọn gàng.

 
Baga exciter 150 10 ly - 1
Baga Exciter 150 10ly tĩnh điện

Baga exciter 150 10 ly - 2

Baga exciter 150 10 ly - 3
Baga Exciter 150 10ly tĩnh điện