190.000 

Cảng sau Givi dành cho Exciter 150, khá thích hợp cho các chuyến đi xa
Các bạn mê phượt dùng baga sau Exciter 150 để cố định đồ, balo, dụng cụ phượt…
Cảng sau Givi gắn vừa cho Exciter 150.

Cảng sau Givi dành cho Exciter 150 khá thích hợp cho các chuyến đi xa, các bạn mê phượt dùng để cố định đồ, balo, dụng cụ phượt…
Cảng sau Givi thiết kế khá chắc chắn, yên tâm khi sử dụng.
Cảng sau Givi gắn vừa cho Exciter 150.

 

Cảng sau givi dành cho exciter 150 - 1
Cảng sau Givi cho Exiter 150.

 

Mô tả

Cảng sau Givi dành cho Exciter 150 khá thích hợp cho các chuyến đi xa, các bạn mê phượt dùng để cố định đồ, balo, dụng cụ phượt…
Cảng sau Givi thiết kế khá chắc chắn, yên tâm khi sử dụng.
Cảng sau Givi gắn vừa cho Exciter 150.

 

Cảng sau givi dành cho exciter 150 - 1
Cảng sau Givi cho Exiter 150.