Cảng sau Givi dành cho Honda Winner 150

Cảng sau Givi dành cho Winner 150, khá thích hợp cho các chuyến đi xa, các bạn mê phượt dùng baga sau Winner 150 để cố định đồ, balo, dụng cụ phượt …
Cảng sau Givi gắn vừa cho Winner 150.