100.000 

Dè con cho Yamaha NVX 155, thiết kế khá độc đáo, gọn gàng phù hợp với xe. Chắn bùn tốt, khắc phục tình trạng văng nước tối đa khi đi mưa, đường có nước bẩn…
Dè con gắn cho NVX không cần chế.

Dè con cho Yamaha NVX 155, thiết kế khá độc đáo, gọn gàng phù hợp với xe. Khắc phục tình trạng văng nước tối đa khi đi mưa, đường có nước bẩn…mọi người ai đang đi NVX cũng đều biết dòng xe này nó bắn nước khủng khiếp.

Dè con gắn cho NVX không cần chế.

Dè con cho yamaha nvx 155 - 1
Dè con cho Yamaha NVX 155

Mô tả

Dè con cho Yamaha NVX 155, thiết kế khá độc đáo, gọn gàng phù hợp với xe. Khắc phục tình trạng văng nước tối đa khi đi mưa, đường có nước bẩn…mọi người ai đang đi NVX cũng đều biết dòng xe này nó bắn nước khủng khiếp.

Dè con gắn cho NVX không cần chế.

Dè con cho yamaha nvx 155 - 1
Dè con cho Yamaha NVX 155