Dè con cho Yamaha NVX 155

Dè con cho Yamaha NVX 155, thiết kế khá độc đáo, gọn gàng phù hợp với xe. Chắn bùn tốt, khắc phục tình trạng văng nước tối đa khi đi mưa, đường có nước bẩn…
Dè con gắn cho NVX không cần chế.