Liên hệ

Mâm Vario dành cho Honda Air Blade và Vision, mâm 5 chấu kép của Vario đã được rất nhiều người đánh giá khá đẹp, chất lượng gia công vô cùng chắc chắn, vừa là món phụ tùng thay thế vừa là món đồ trang trí khá hot.
Mâm Vario dành riêng cho Air Blade và Vision mà không cần chế cháo.

Mâm kiểu Vario dành cho Honda Air Blade và Vision, mâm 5 chấu kép của Vario đã được rất nhiều người đánh giá khá đẹp, chất lượng gia công vô cùng chắc chắn, vừa là món phụ tùng thay thế vừa là món đồ trang trí khá hot.
Mâm Vario dành riêng cho Air Blade và Vision mà không cần chế cháo.

Mâm vario dành cho air blade vision - 1
Mâm kiểu Vario dành cho Air Blade, Vision

Mâm vario dành cho air blade vision - 2
Mâm kiểu Vario gắn lên AirBlade 2015

Mâm vario dành cho air blade vision - 3
Mâm Vario gắn lên Air Blade 110

Mô tả

Mâm kiểu Vario dành cho Honda Air Blade và Vision, mâm 5 chấu kép của Vario đã được rất nhiều người đánh giá khá đẹp, chất lượng gia công vô cùng chắc chắn, vừa là món phụ tùng thay thế vừa là món đồ trang trí khá hot.
Mâm Vario dành riêng cho Air Blade và Vision mà không cần chế cháo.

Mâm vario dành cho air blade vision - 1
Mâm kiểu Vario dành cho Air Blade, Vision

Mâm vario dành cho air blade vision - 2
Mâm kiểu Vario gắn lên AirBlade 2015

Mâm vario dành cho air blade vision - 3
Mâm Vario gắn lên Air Blade 110