Liên hệ

Vỏ Michelin City Grip 110/70-16 và Michelin City Grip 130/70-16 cho Honda SH300i với hoa vân City Grip rất phù hợp với điều kiện ở Việt Nam.
Lốp Michelin City Grip được sản xuất tại châu âu, với nhiều rãnh nhỏ trên bề mặt lốp sẽ đảm bảo việc di chuyển ở đường trơn, ôm cua gấp được an toàn hơn.

Vỏ Michelin City Grip 110/70-16 và Michelin City Grip 130/70-16 cho Honda SH300i với hoa vân City Grip rất phù hợp với điều kiện ở Việt Nam.
Lốp Michelin City Grip được sản xuất tại châu âu, với nhiều rãnh nhỏ trên bề mặt lốp sẽ đảm bảo việc di chuyển ở đường trơn, ôm cua gấp được an toàn hơn.
 

Vỏ michelin city grip 11070-16 và michelin city grip 13070-16 - 1
Vỏ Michelin City Grip 110/70-16 và Michelin 130/70-16 cho SH300i

Vỏ michelin city grip 11070-16 và michelin city grip 13070-16 - 2
Vỏ Michelin City Grip cho Sh300i

Vỏ michelin city grip 11070-16 và michelin city grip 13070-16 - 3
Vỏ Michelin City Grip bánh trước cho SH300i

 

Mô tả

Vỏ Michelin City Grip 110/70-16 và Michelin City Grip 130/70-16 cho Honda SH300i với hoa vân City Grip rất phù hợp với điều kiện ở Việt Nam.
Lốp Michelin City Grip được sản xuất tại châu âu, với nhiều rãnh nhỏ trên bề mặt lốp sẽ đảm bảo việc di chuyển ở đường trơn, ôm cua gấp được an toàn hơn.
 

Vỏ michelin city grip 11070-16 và michelin city grip 13070-16 - 1
Vỏ Michelin City Grip 110/70-16 và Michelin 130/70-16 cho SH300i

Vỏ michelin city grip 11070-16 và michelin city grip 13070-16 - 2
Vỏ Michelin City Grip cho Sh300i

Vỏ michelin city grip 11070-16 và michelin city grip 13070-16 - 3
Vỏ Michelin City Grip bánh trước cho SH300i