499.000 

Vỏ Dunlop 90/80-17 chính hãng không ruột dành cho bánh sau các loại xe số phổ thông đi size lớn, vỏ Dunlop là thương hiệu nổi tiếng với chất lượng tuyệt vời, đam bảo cho xe bám đường rất tốt.
Vỏ Dunlop 90/80-17 gắn bánh sau các loại xe số và bánh trước Honda Winner 150.

Vỏ Dunlop 90/80-17 chính hãng không ruột dành cho bánh sau các loại xe số phổ thông đi size lớn, vỏ Dunlop là thương hiệu nổi tiếng với chất lượng tuyệt vời, đam bảo cho xe bám đường rất tốt.

Vỏ Dunlop 90/80-17 gắn bánh sau các loại xe số và bánh trước Honda Winner 150.

Vỏ xe dunlop tt902 9080-17 - 1
Vỏ Dunlop 90/80-17

Vỏ xe dunlop tt902 9080-17 - 2

Thay vỏ xe máy chất lượng đảm bảo, dịch vụ chuyên nghiệp tại Shop2banh.vn

Vỏ xe dunlop tt902 9080-17 - 3
Vỏ Dunlop 90/80-17 gắn bánh trước Winner 150

 

Mô tả

Vỏ Dunlop 90/80-17 chính hãng không ruột dành cho bánh sau các loại xe số phổ thông đi size lớn, vỏ Dunlop là thương hiệu nổi tiếng với chất lượng tuyệt vời, đam bảo cho xe bám đường rất tốt.

Vỏ Dunlop 90/80-17 gắn bánh sau các loại xe số và bánh trước Honda Winner 150.

Vỏ xe dunlop tt902 9080-17 - 1
Vỏ Dunlop 90/80-17

Vỏ xe dunlop tt902 9080-17 - 2

Thay vỏ xe máy chất lượng đảm bảo, dịch vụ chuyên nghiệp tại Shop2banh.vn

Vỏ xe dunlop tt902 9080-17 - 3
Vỏ Dunlop 90/80-17 gắn bánh trước Winner 150